Vi utför energiberäkningar & VVS-projektering

Ska ni utföra en ny-, till- eller ombyggnad behövs planering. Vi hjälper dig!

ENERGIBERÄKNINGAR

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, system för uppvärmning och hur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar under ett år. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR (Boverkets byggregler) och vet vad din kommun behöver. 

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du ska ansöka om bygglov.
 • Du vill tilläggsisolera.
 • Du funderar på en om-, eller tillbyggnation.
 • Ditt värmesystem behöver dimensioneras.
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar.

Vid en nybyggnation krävs det en energiberäkning ihop med ditt bygglov för att byggnaden ska få påbörjas. Vi levererar energiberäkningar i hela landet på bara några dagar. Inga möten krävs och vi skickar dina handlingar digitalt på några dagar.

VVS-PROJEKTERING

Alla rörarbeten börjar med en VVS-projektering och innefattar oftast ventilation, avlopp och vattenförsörjning. Funderar du på att renovera eller kanske bygga nytt så kan vi enkelt bistå med vatten-, värme och ventilationsritningar. En VVS-projektering hjälper dig att skapa en helhetsbild kring de behov som finns och samordnar alla system.

En VVS-projektering kan du behöva utföra om:

 • Du ska utföra rördragningar i din fastighet.
 • Ventilationen behöver ses över och effektiviseras.
 • Installation av vatten och avlopp.

Med en bra VVS-projektering får du ett bra inneklimat och ett klimatsmart system som är enkelt att underhålla. Vi har erfarenhet att jobba med alla typer av villor och attefallshus och hjälper människor i hela Sverige. 

VVS-PROJEKTERING

Alla rörarbeten börjar med en VVS-projektering och innefattar oftast ventilation, avlopp och vattenförsörjning. Funderar du på att renovera eller kanske bygga nytt så kan vi enkelt bistå med vatten-, värme och ventilationsritningar. En VVS-projektering hjälper dig att skapa en helhetsbild kring de behov som finns och samordnar alla system.

En VVS-projektering kan du behöva utföra om:

 • Du ska utföra rördragningar i din fastighet.
 • Ventilationen behöver ses över och effektiviseras.
 • Installation av vatten och avlopp.

Med en bra VVS-projektering får du ett bra inneklimat och ett klimatsmart system som är enkelt att underhålla. Vi har erfarenhet att jobba med alla typer av villor och attefallshus och hjälper människor i hela Sverige. 

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE