Teknikhuset i Västerbotten AB

Över 25 års erfarenhet av projektering, projektledning, kalkyler och besiktning.

OM Teknikhuset i Västerbotten ab

Teknikhuset i Västerbotten AB grundades januari 2020 av Esbjörn Lindberg. Tillsammans med beställare, brukare, driftspersonal etc jobbar vi för att ta fram smarta och energisnåla VVS-tekniska lösningar.

Teknikhuset har mångårig erfarenhet av fastighets-, energi- och industriprojektering vilket är en enorm styrka vid val av systemlösningar inom klimat, energi och industriprocesser.

Esbjörn Lindberg

Jag är född och uppvuxen i Stensele i Västerbottens inland och har drygt 25 års erfarenhet av projektering, projektledning, kalkyler och besiktning.
Har bland annat erfarenhet från industrin efter att ha varit projektledare på Scania i 10 år. Jag har även haft uppdrag mot läkemedelsindustri, lab, skolor, sjukhus m.m.

Mobil: 070-219 77 69

Våra kunder är privata företag, privatpersoner, entreprenörer och vårt verksamhetsområde omfattar bland annat följande:

 • Projektledning och byggledning
 • Konstruktion inom energi, rör och ventilation
 • CAD-projektering med de senaste programvarorna
 • Drift och energiutredningar
 • Energibesiktningar
 • Miljöanalyser av inomhusklimat
 • Upprättande av teknisk dokumentation
 • Besiktningsuppdrag VVS
 • Ventilations- och rörkalkyler
 • Entreprenad kalkyler – Ventilation och Rör
 • CE-märkning av VVS-anläggningar
 • VVS-projektering

Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitets- och miljöledningssytem är utformat för att passa företagets organisation och följer svensk standard.

Vi betraktar kvalitets- och miljösystemet som en färskvara och vid tillämpning skall respektive handläggare (objektets kvalitetsansvarige) framföra eventuella önskemål om förändring till företagets huvudansvarige, Esbjörn Lindberg.

Systemen skall kontinuerligt vara föremål för komplettering och förbättring och anpassas till ny lagstiftning och ny projekteringsteknik.
Vid nya uppdrag tas en för uppdraget anpassad kvalitets- och miljöplan fram där vi beskriver uppdraget i korthet samt tar fram checklistor som ska användas under projektets gång.

Kvalitetspolicy

Teknikhuset i Västerbotten AB skall alltid uppnå våra beställares kvalitetskrav med inriktning på projektets totalekonomi. Våra tjänster skall resultera i en för kunden problemfri och ekonomisk lösning, där dokumentation och systemlösning skall hålla högsta nivå. Vår kvalitet och leveranssäkerhet skall vara ett tungt argument att välja våra produktionsresurser.

Miljöpolicy

Teknikhuset i Västerbotten AB skall verka för användandet av miljövänliga, återvinningsbara material och energieffektiva installationer.
Vi ska aktivt arbeta för att passa in företaget i ett uthålligt samhälle där vi inte inkräktar på kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE