Kvalitet & Miljö

Utformad för att passa ditt företags organisation och följer svensk standard,

Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitets- och miljöledningssytem är utformat för att passa företagets organisation och följer svensk standard.

Vi betraktar kvalitets- och miljösystemet som en färskvara och vid tillämpning skall respektive handläggare (objektets kvalitetsansvarige) framföra eventuella önskemål om förändring till företagets huvudansvarige, Esbjörn Lindberg.

Systemen skall kontinuerligt vara föremål för komplettering och förbättring och anpassas till ny lagstiftning och ny projekteringsteknik.
Vid nya uppdrag tas en för uppdraget anpassad kvalitets- och miljöplan fram där vi beskriver uppdraget i korthet samt tar fram checklistor som ska användas under projektets gång.

Kvalitetspolicy

Teknikhuset i Västerbotten AB skall alltid uppnå våra beställares kvalitetskrav med inriktning på projektets totalekonomi. Våra tjänster skall resultera i en för kunden problemfri och ekonomisk lösning, där dokumentation och systemlösning skall hålla högsta nivå. Vår kvalitet och leveranssäkerhet skall vara ett tungt argument att välja våra produktionsresurser.

Miljöpolicy

Teknikhuset i Västerbotten AB skall verka för användandet av miljövänliga, återvinningsbara material och energieffektiva installationer.
Vi ska aktivt arbeta för att passa in företaget i ett uthålligt samhälle där vi inte inkräktar på kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Har du frågor eller synpunkter gällande vårt miljöarbete? 

KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

    SKICKA ETT MEDDELANDE