Kalkyler

Vi hjälper er med allt från ”grova” kostnadsuppskattningar eller tidiga budgetar till detaljerade entreprenadkalkyler.

Genom vår stora erfarenhet av både ventilation- och rörkalkyler gör att vi snabbt kan mängda och kalkylera färdiga handlingar.

Efterkalkyler eller uppföljningar av till exempel ÄTA arbeten eller färdiga entreprenader är något vi också gör. Som verktyg använder vi oss av TenWin kalkyl för rör och Lube Kalk för ventilation alternativt Wikells kalkylprogram för rör och ventilation.

Vi tar fram kalkyler på både AB och ABT entreprenader.

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE