PROJEKTLEDNING

I rollen som projektledare hjälper vi er med att utifrån en idé ta fram en kravspecifikation och initialkalyl på projektet. Därifrån så tar vi hand om upphandling av konsulter för projektering, utskick av förfrågningar till entreprenörer, upphandling av entreprenörer samt genomförandet av dessa. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och kunden. Projektledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyler som definierats tidigare i projektet.

Vi har flera års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri så vi är vana att jobba med projekt som pågår parallellt med pågående produktion och under tidspress.

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE