Projektering inom VVS

Vi hjälper entreprenören att effektivisera sitt arbete med ett tydligt och noggrant underlag.

VVS PROJEKTERING

Vår verksamhet omfattar i huvudsak projektering av VVS installationer från idé till färdig anläggning. Förutom det “traditionella” projekteringsarbetet så tycker vi om att arbeta med förstudier och i programskeden där projektens tekniska och ekonomiska ramar formas och bestäms.

Med den kompetens som företaget har tvekar vi inte att ta oss an projekt med stor teknisk svårighetsgrad eller projekt där det krävs mycket kreativitet och samarbetsförmåga för att på ett bra sätt skall lyckas med att integrera VVS installationerna i byggnaden. Vi har väl upparbetade relationer med företag som på ett bra sätt kompletterar vår kompetens.

I projekt åtar vi oss

 • Inventeringar, utredningar och analyser
 • VVS-, kyl- och styrprojektering
 • Kalkyler och kostnadsuppskattningar
 • Installationssamordning
 • Besiktningar
 • Drift- och skötselinstruktioner

De affärsområden vi är verksamma inom är bl a

 • kontor, administrativa lokaler
 • högskolor, skolor
 • laboratorier, forskning
 • industri, produktion
 • bostäder
 • kök, restauranger
Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE