Professionella besiktningar 

Undvik missförstånd och låt oss besiktiga ditt projekt.

BESIKTNING

Kontroller och besiktningar är viktiga delprocesser när det gäller att fastställa om objektet ifråga uppfyller ställda krav på kvalitet och funktion.

Teknikhuset i Västerbotten AB åtar sig olika typer av besiktningsuppdrag som förbesiktningar, slutbesiktningar och garantibesiktningar. Dessa utför vi på ett opartiskt sätt och med kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom varje specifikt område.

Vi arbetar med entreprenadbesiktningar som innefattar värme, tappvatten, spillvatten, ventilation och kyla.

Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE