Energiberäkningar och effektberäkning

Vi utför energiberäkningar i enlighet med Boverkets byggregler.

ENERGIBERÄKNINGAR

Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning är en uppskattning på hur mycket energi ditt hus kommer att använda under ett år.

 

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du ska ansöka om bygglov.
 • Du vill tilläggsisolera.
 • Du funderar på en om-, eller tillbyggnation.
 • Ditt värmesystem behöver dimensioneras.
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar.

Varför ska du anlita oss?

 • Vi utför energiberäkningar för bygglov, startbesked och / eller slutbesked.
 • Vi använder certifierad programvara för att våra energiberäkningar.
 • Vi beräknar energianvändning enligt Boverkets byggregler 22, 23 och 24.
 • Vi beräknar primärenergi enligt BBR 25, 26-28 och 29.
 • Vi följer de krav din kommun ställer.
 • Vi levererar i hela Sverige.
 • Över 25 års erfarenhet.

Information om energiberäkning

Vid en nybyggnation krävs det en energiberäkning ihop med ditt bygglov för att byggnaden ska få påbörjas. Vi levererar energiberäkningar i hela landet på bara några dagar. Inga möten krävs och vi skickar dina handlingar digitalt på några dagar.

Med en energiberäkning får ni koll på de energibesparande åtgärder som kan komma behöva göras och om det är värt att utföra. Ni får även koll på hur lång tid det tar innan investeringen är intjänad.

Vi vet vad som behövs!

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, system för uppvärmning och hur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar under ett år. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR (Boverkets byggregler) och vet vad din kommun behöver.

  Checklista för dig som vill göra en energiberäkning

  För att kunna göra energiberäkning behöver vi en del information om fastigheten. Bifoga följande uppgifter i kontakt med oss.

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar. Bifogas i e-post.
  • Situationsplan – Behövs för att visa fastighetens orientering. Beskriv så gott du kan i kontaktformuläret.
  • Uppvärmning – Hur värms fastigheten upp idag? Ex frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, ved eller oljepanna.
  • Värmesystem – ex element och / eller golvvärme.
  • Ventilation – ex självdrag eller fläktsystem.
  • Väggar, golv, tak – trä, betong, tegel. Beskriv tak, vägg och golvuppbyggnad så gott ni kan. Bifoga eventuella ritningar i e-post.
  • Fönster, dörrar – Ange fönstrets U värde. (Ett U värde är ett mått på hur bra fönstrets energiegenskaper står sig i konkurrens med andra fönster. Ju lägre desto bättre.)
  • Allt underlag kan skickas till e.lindberg@thiac.se eller via formuläret nedan.

  Vi hjälper dig med energiberäkning på din villa!

  KONTAKTA OSS

  Esbjörn Lindberg

  Mobil: 070-219 77 69
  Projektledare

   SKICKA ETT MEDDELANDE