Energiberäkningar och effektberäkning

Vi utför energiberäkningar i enlighet med Boverkets byggregler.

ENERGIBERÄKNINGAR

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, system för uppvärmning och hur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar under ett år. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR (Boverkets byggregler) och vet vad din kommun behöver. 

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du ska ansöka om bygglov.
 • Du vill tilläggsisolera.
 • Du funderar på en om-, eller tillbyggnation.
 • Ditt värmesystem behöver dimensioneras.
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar.

Vid en nybyggnation krävs det en energiberäkning ihop med ditt bygglov för att byggnaden ska få påbörjas. Vi levererar energiberäkningar i hela landet på bara några dagar. Inga möten krävs och vi skickar dina handlingar digitalt på några dagar.

Med en energiberäkning får ni koll på de energibesparande åtgärder som kan komma behöva göras och om det är värt att utföra. Ni får även koll på hur lång tid det tar innan investeringen är intjänad.

Checklista för dig som vill ha en energiberäkning

För att kunna göra energiberäkning behöver vi en del information om fastigheten. Bifoga följande uppgifter i kontakt med oss.

 • Plan-, fasad- och sektionsritningar. Bifogas i e-post.
 • Situationsplan – Behövs för att visa fastighetens orientering. Beskriv så gott du kan i kontaktformuläret.
 • Uppvärmning – Hur värms fastigheten upp idag? Ex frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, ved eller oljepanna.
 • Värmesystem – ex element och / eller golvvärme.
 • Ventilation – ex självdrag eller fläktsystem.
 • Väggar, golv, tak – trä, betong, tegel. Beskriv tak, vägg och golvuppbyggnad så gott ni kan. Bifoga eventuella ritningar i e-post.
 • Fönster, dörrar – Ange fönstrets U värde. (Ett U värde är ett mått på hur bra fönstrets energiegenskaper står sig i konkurrens med andra fönster. Ju lägre desto bättre.)
 • Allt underlag kan skickas till e.lindberg@thiac.se
Vi hjälper dig från idé till färdigt projekt
KONTAKTA OSS

Esbjörn Lindberg

Mobil: 070-219 77 69
Projektledare

SKICKA ETT MEDDELANDE