ENERGIBERÄKNINGAR OCH
EFFEKTBERÄKNING

Vi utför energiberäkningar i enlighet med Boverkets byggregler.

Information om energiberäkning

En energiberäkning (kallas även för energibalansberäkning) är en uppskattning på hur mycket energi ditt hus kommer att förbruka under ett år.

Boverkets byggregler ställer krav på hur mycket energi ditt nybyggda hus får använda och för att bygglovet ska godkännas krävs det en energiberäkning. En energiberäkning är alltså något som behöver tas fram innan huset är byggt eller tillbyggnationen är påbörjad.

Med en energiberäkning får ni koll på de energibesparande åtgärder som kan komma behöva göras och om det är värt att utföra. Ni får även koll på hur lång tid det tar innan investeringen är intjänad. Vi levererar energiberäkningar snabbt och i hela landet.

Nya energikrav sedan september 2020

Kravnivåerna för en byggnads energianvändning har under hösten 2020 ändrats för småhus, flerbostadshus och lokaler. Specifikation nedan.

Energikrav enligt Boverkets byggregler 2021

 • Nybyggda småhus > 130 m2 / 90 kWh
 • Nybyggda småhus > 90 – 130 m2 / 95 kWh
 • Nybyggda småhus > 50 – 90 m2 / 100 kWh
 • Flerbostadshus 75 kWh
 • Lokaler 70 kWh

En energiberäkning kan du behöva utföra om:

 • Du ska ansöka om bygglov.
 • Du vill tilläggsisolera.
 • Du funderar på en om-, eller tillbyggnation.
 • Ditt värmesystem behöver dimensioneras.
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar.

Varför ska du anlita oss?

 • Vi utför energiberäkningar för bygglov, startbesked och / eller slutbesked.
 • Vi använder certifierad programvara för att våra energiberäkningar.
 • Vi beräknar energianvändning enligt Boverkets byggregler 22, 23 och 24.
 • Vi beräknar primärenergi enligt BBR 25, 26-28 och 29.
 • Vi följer de krav din kommun ställer.
 • Vi levererar i hela Sverige.
 • Över 25 års erfarenhet.

Vi vet vad som behövs

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, system för uppvärmning och hur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar under ett år. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR (Boverkets byggregler) och vet vad din kommun behöver.

Modern programvara

Beräkningarna utförs i VIP Energy 4.3.3 som är validerat mot Ashrae 140-2007 och SS EN 15265-2007.

Leverans i hela Sverige

Vi levererar energiberäkningar i hela landet på bara några dagar. Inga möten krävs och vi skickar dina handlingar digitalt på några dagar.

CHECKLISTA FÖR DIG SOM VILL GÖRA EN ENERGIBERÄKNING

För att kunna göra energiberäkning behöver vi en del information om fastigheten. Bifoga följande uppgifter i kontakt med oss.

 • Plan-, fasad- och sektionsritningar. Bifogas i e-post.
 • Situationsplan – Behövs för att visa fastighetens orientering. Beskriv så gott du kan i kontaktformuläret.
 • Uppvärmning – Hur värms fastigheten upp idag? Ex frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, ved eller oljepanna.
 • Värmesystem – ex element och / eller golvvärme.
 • Ventilation – ex självdrag eller fläktsystem.
 • Väggar, golv, tak – trä, betong, tegel. Beskriv tak, vägg och golvuppbyggnad så gott ni kan. Bifoga eventuella ritningar i e-post.
 • Fönster, dörrar – Ange fönstrets U värde. (Ett U värde är ett mått på hur bra fönstrets energiegenskaper står sig i konkurrens med andra fönster. Ju lägre desto bättre.)
 • Allt underlag kan skickas till e.lindberg@thiac.se eller via formuläret nedan.

VANLIGA FRÅGOR MED SNABBA SVAR

Vad är skillnaden på energideklaration och energiberäkning?
En Energideklaration talar om den faktiska förbrukningen för byggnaden efter att den har tagits i bruk. Energiberäkning är en teoretisk beräkning på hur mycket energi huset kommer att förbruka och tas fram innan huset är byggt.
När kan man göra en energiberäkning, vilken boyta?
Energiberäkning tas fram för alla typer av utbyggnader och nybyggnationer samt eventuellt väsentliga ombyggnationer. För byggnader under 50 m² redovisas U-medelvärde för byggnaden och byggnader med större yta än så redovisas även snittförbrukning. Garage/Förråd som har en genomsnittstemperatur under 10 grader inomhus behöver inte beräknas.
Behöver ett nytt hus göra en energiberäkning?
Ja
När man beställt en energiberäkning från dig, vad händer sedan, vad gör jag med den?

Kunden tar med denna till startmötet med kommunen och lämnar in den för att få startbesked.

Skiljer sig energiberäkningar i landet? Är det annorlunda i Pajala i jämförelse med Västervik med tanke på att klimatet skiljer sig?

Beräkningen utförs exakt lika oavsett var i landet huset ska byggas. Däremot finns det en geografisk justeringsfaktor som tar hänsyn till var i landet huset är placerat och används i beräkningen.

Hur lång tid tar det att göra en energiberäkning?

Jag brukar säga leverans 1-2 dagar efter att jag fått alla underlag.

NÖJDA KUNDER ÖVER HELA LANDET

95% kundnöjdhet

Snabb handläggning och trevligt bemötande!

Emil Wallerstedt

Snabb handläggning och bra service till bra pris 🙂

Ann-Kristin Melander

Mycket nöjd med energiberäkningen

L Å

Kvalitet och snabb svarstid

Maria Lager

Hör av dig!

Vi levererar energiberäkningar i hela Sverige. Ofta inom 48 timmar!

Esbjörn Lindberg
Projektledare
070-219 77 69

SKICKA ETT MEDDELANDE